HartVitaal

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ons hartrevalidatieprogramma?

HartVitaal is een onderdeel van het hartrevalidatieprorgamma van CardioVitaal. Wanneer u wilt deelnemen aan het CardioVitaal hartrevalidatieprogramma dan dient u een verwijzing te hebben van uw behandelend cardioloog of van uw huisarts. Wij hebben geen wachtlijst, u kunt spoedig opgeroepen worden.

Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met CardioVitaal en stuur een email naar: info@cardiovitaal.nl of bekijk de website van CardioVitaal. 

Vitaliteitscentrum HartVitaal Dokkum