HartVitaal

Het hartrevalidatie programma

Het HartVitaal hartrevalidatie programma wordt geleid door een team van specialisten. Wij zullen u helpen zo goed mogelijk te herstellen van uw hartklachten of ingreep aan het hart. Wij willen u zo snel mogelijk ‘patiënt af’ laten voelen. 

Het hartrevalidatie programma duurt 120 dagen (4 maanden) en tijdens het programma wordt minimaal 2x de voortgang in een multidisciplinair overleg besproken. Er zal sprake zijn van 1 tot 2 afspraken per week.

Intakegesprek

  • Na aanmelding via uw cardioloog of huisarts zal CardioVitaal contact met u opnemen om een intakegesprek te plannen voor kennismaking met de verpleegkundige en de fysiotherapeut. Tijdens het intakegesprek wordt beoordeeld waar u behoefte aan heeft en welke begeleiding geïndiceerd is. Tevens krijgt u toegang tot een eigen persoonlijk online dossier, MijnHeP. Naar aanleiding van het intakegesprek krijgt u de volgende begeleiding aangeboden.

FIT trainingen

  • De fysiotherapeut begeleidt de FIT trainingen. Daarnaast worden oefeningen en adviezen meegegeven, zodat u ook in de thuissituatie aan de slag kunt. 

PEP Leefstijl- en gedragscursus en stressmanagement cursus

  • Naast fysiek revalideren zal er ook aandacht gegeven worden hoe om te gaan met spanningen en stress en worden er effectieve ontspanningsoefeningen gegeven. Zo nodig kan er ondersteuning geboden worden bij eventuele depressieve gevoelens en/of angst over de gezondheid. Dit doen we met een samenwerkend team van professionals

Persoonlijke begeleiding

  • Naast de FIT en PEP training is het mogelijk persoonlijke begeleiding via een diëtist/voedingsdeskundige en/of psycholoog te krijgen. Zij kunnen u ondersteunen bij bijvoorbeeld de stoppen met roken cursus, alcoholverslavingscursus, werkhervatting of andere problematiek.

Cardiovasculair risicomanagement

  • CVRM is voor iedereen beschikbaar, ons multidisciplinair team van professionals zal u begeleiden bij het optimaal instellen van uw medicatie, regulering van uw bloeddruk en cholesterol.


De methode van het programma

 • Binnen het benoemde programma wordt de Z3-methode gebruikt. Z3 staat voor Zelfvertrouwen, Zelfregulatie en Zelfmanagement. U wordt in deze drie stappen begeleid om zo weer de regie te krijgen over uw eigen gezondheid.

Zelfvertrouwen

Tijdens de eerste stap wordt u intensief begeleid en wordt er met name gewerkt aan ‘zelfvertrouwen’. In deze fase komt u 2x per week naar het vitaliteitscentrum. Hierbij is het doel dat u:

 • Vertrouwen krijgt in uw hart en lichaam
 • Uw grenzen leert kennen en inzicht krijgt in valkuilen en belemmeringen voor een gezonde levensstijl 
 • Vertrouwen krijgt in voorgenomen gedragsveranderingen

 

Zelfregulatie

In de tweede fase van ‘Zelfregulatie’ revalideert u deels in het vitaliteitscentrum en deels thuis. U komt één keer per week op locatie. In deze fase wordt u begeleid om:

 • Uw gedrag op risicofactoren en andere kenmerken te monitoren om zo te leren uw gezondheid te managen/controleren. 
 • Verder worden er concrete hartrevalidatiedoelen aan belangrijke levensdoelen gekoppeld.
 • Er worden bijpassende acties gepland die naar deze doelen leiden. De acties worden gemonitord in verschillende situaties waarop feedback wordt gegeven. 

 

Zelfmanagement

In de derde en laatste ‘Zelfmanagement‘ fase komt u in principe 1x per 2 weken naar het Vitaliteitscentrum. De begeleiding wordt steeds meer op afstand. U werkt toe naar het einddoel: het volledig zelfstandig managen van uw gezondheid en het behouden van uw nieuwe leefstijl in het dagelijks leven. Hierbij ligt de nadruk op (thuis) oefeningen onder begeleiding van een eCoach.

 

MijnVital10 – Online E-health Portaal

In een beveiligd online persoonlijk portaal stelt u gezamenlijk met ons multidisciplinair team persoonlijke revalidatiedoelen op, worden de voor uw relevante behandelmodules gekozen, en houdt het de voortgang op verschillende subjectieve en objectieve uitkomstmaten bij. Tevens wordt u ondersteund bij het zelf monitoren van bijvoorbeeld uw bloeddruk en lichamelijke activiteit welke kunnen worden geregistreerd in uw online dossier. Met behulp van de e-coaching technieken wordt u stapsgewijs voorbereid op het zelfstandig managen van de hartaandoening in de thuissituatie en het volhouden van deze nieuwe leefstijl.